Ved bruk av ledebil får man en god og effektiv trafikkavvikling på arbeidsområder, Total Trafikkhjelp AS stiller på kort varsel om behovet for ledebil eller varslingsbil skulle være nødvendig!